Förskolan Svärdsliljan

Välkommen till förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljan består av Svärdsliljans förskola (sju avdelningar 1-4 år), Sälen (5-årsavdelning) och Stensberg (fyra avdelningar i åldrarna 1-5 år).

Pedagogisk omsorg är en del av förskoleverksamheten med egna förutsättningar och en speciell inriktning på vardagspedagogik. Barnen är i åldern 1-5 år och vi erbjuder en lugn hemmiljö med små barngrupper, cirka 5–6 barn per grupp.

Dagbarnvårdaren i vårt upptagningsområde är utbildad förskollärare och har en planerad verksamhet som arbetar efter barnkonventionen, läroplan för förskolan och allmänna råden för pedagogisk omsorg.

Ateljén på Kalmar konstmuseum är en verksamhet som erbjuder olika skapande aktiviteter för barn och unga i förskola, grundskola och grundsärskola. De erbjuder också kompetensutveckling för pedagoger samt arbetar på uppdrag, bland annat när det gäller den pedagogiska miljön.

Om förskolan Svärdsliljan

Fakta om förskolan Svärdsliljan

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Svärdsliljan

Så här arbetar vi på förskolan Svärdsliljan

Hälsa och trygghet på förskolan Svärdsliljan

Information och regler kring hälsa och trygghet på förskolan Svärdsliljan

Barn och vårdnadshavare på förskolan Svärdsliljan

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Svärdsliljan

Visning för vårdnadshavare

Information om föräldravisning på förskolan Svärdsliljan

$widget.img.alt

Tider och rutiner på förskolan Svärdsliljan

Tider och rutiner på förskolan Svärdsliljan

$widget.img.alt

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang