Introduktion och övergång på förskolan Svärdsliljan

På förskolan Svärdsliljan har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.