Barn och vårdnadshavare - förskolan Svärdsliljan

Vi lägger stor vikt vid ett öppet och förtroligt samarbete med vårdnadshavarna, där den dagliga kontakten är en viktig del. Tillsammans arbetar vi för att barnen ska trivas.

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Svärdsliljan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass.

Läsårstider förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljans öppettider samt läsårstider.

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar