Förskolan Rinkabyholm

Välkommen till förskolan Rinkabyholm.

På förskolan Rinkabyholm arbetar vi med barnet i fokus och har ett demokratiskt förhållningssätt där allas röster är lika mycket värda där alla barn ska våga uttrycka sina känslor och åsikter. Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på allas styrkor och stöttar varandra i våra utmaningar. Det är barnets tankar som leder
temaarbetet med fokus på Barnet som en demokratisk medborgare i ett jämställt och hållbart samhälle.

Förskolan Rinkabyholms vision är att alla, barn och personal, får möjlighet att växa, utvecklas och nå framgång. Alla barn skall känna sig trygga och trivas på förskolan. Genom kunskap, trygghet, glädje och gemenskap skapar vi ett lustfyllt och livslångt lärande med framtidstro.

Vi kan, vi vill, vi vågar!

Barn och vårdnadshavare

Här kan du som vårdnadshavare hitta mer information som är viktig för dig som vårdnadshavare bland annat läsårstide

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till förskolan

Välkommen till förskolan Rinkabyholm

Här hittar du mer information om bland annat verksamhetsidé, styrdokument, miljö och kost.

Sjukanmälan barn i förskola

Sjukanmäl ditt barn via lärplattformen Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Om förskolan Rinkabyholm

Här kan du läsa mer om förskolan Rinkabyholm

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false