Förskolan Rinkabyholm

Välkommen till förskolan Rinkabyholm.

Närheten till allt finns runt hörnet.

I våra verksamheter utgår vi från en helhetssyn på barnet, där vi ser till barnets utveckling ur tre perspektiv: omsorg, lek och lärande. På vår förskola får ditt barn lära sig genom att leka, skapa och utforska. På egen hand, i grupp och i nära relation med lärarna och barnskötarna i förskolan. Vi vill ge ditt barn en trygg omsorg och en god grund för det livslånga lärandet.

Förskolan Rinkabyholm består av verksamheter på tre olika adresser - förskolan Solen, förskolan Månen och förskolan Stjärnan.

Om förskolan Rinkabyholm

Fakta om förskolan Rinkabyholm

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Rinkabyholm

Så här arbetar vi på förskolan Rinkabyholm

Hälsa och trygghet på förskolan Rinkabyholm

Regler och stöd för att alla barn ska må bra och känna sig trygga

Barn och vårdnadshavare på förskolan Rinkabyholm

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Rinkabyholm

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Organisation på förskolan Rinkabyholm

Så här har vi organiserat verksamheten på förskolan Rinkabyholm

$widget.img.alt

Miljö på förskolan Rinkabyholm

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Rinkabyholm

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang