Starta fristående barnomsorg

Illustrationsbild duplo

Sedan 1 juli 2009 är det fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Det innebär att den som vill starta fristående barnomsorg har rätt till det och få bidrag om vissa krav uppfylls.

Fler sidor inom förskola 1-5 år, fritidshem

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Vistelsetid och schematid

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Inför nytt läsår på förskolan

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 19 april 2017