Frågor och svar förskola 1-5 år

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Barnet har rätt till allmän förskola från och med starten av höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vilken tid verksamheten har allmän förskola bestäms av rektor på förskolan. De kan alltså skilja sig åt mellan olika förskolor.

Vi garanterar att ditt barn får plats inom fyra månader på någon av kommunens förskolor. Vår målsättning är dock att så långt som möjligt se till vårdnadshavarnas önskemål.

Kön är gemensam för hela Kalmar kommun men administreras av den förskola där barnet bor. Vänd dig direkt till förskolan där du bor, eller till den förskola som du vill att ditt barn ska placeras på, för att få mer information.

Fristående förskolor har egen kö och placering.

Avgiften för förskola och fritidshem fördelas över årets alla tolv månader. Det innebär att även om ditt barn inte vistas i förskolan, eller på fritids, under en sommarmånad så får du en faktura.

När förskolebarn får syskon så får de vara kvar på heltid två veckor innan de går över på 15 timmar i veckan.

Fler sidor inom förskola 1-5 år, fritidshem

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg

Vistelsetid och schematid

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Inför förskolestart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 31 augusti 2018