Förskolan Trollet

Välkommen till förskolan Trollet

Förskolan Trollet med sina fyra förskolor ligger i Kalmars norra stadsdel, och har i första hand barn som tillhör Funkaboskolans upptagningsområde.

Trollet och Lokomotivet ligger vid nya vattentornet, Ringdansen och Funkabotorget inte långt från Funkaboskolan.

Vi strävar efter en barnsyn där vi ser barnet som en jämbördig medlem i vårt samhälle. Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden demokrati, delaktighet, meningsskapande, ömsesidigt beroende, jämställdhet och mångfald. I vår pedagogiska miljö vill vi ge barnen möjlighet att mötas utifrån begreppet förhandling. Genom att använda pedagogisk dokumentation gör vi vår barnsyn, vår kunskapssyn och våra valda värden synliga.

Viktigt att veta

Kompetensutvecklingsdag 26 oktober

Förskolor och skolor håller stängt för kompetensutvecklingsdag i Kalmar kommun måndagen den 26 oktober. Denna dag är en möjlighet att ge all personal i Kalmar kommun gemensam kompetensutveckling. Vi ber vårdnadshavare ombesörja egen barnomsorg den här dagen. Finns behov av barnomsorg i kommunens regi vänligen kontakta förskolans rektor.


Om förskolan Trollet

Fakta om förskolan Trollet

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Trollet

Så här arbetar vi på förskolan Trollet

Hälsa och trygghet på förskolan Trollet

Regler och stöd för att alla barn ska må bra på förskolan Trollet

Barn och vårdnadshavare på förskolan Trollet

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Trollet

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Trolletdagarna

Trolletdagarna

$widget.img.alt

Tider och rutiner på förskolan Trollet

Öppettider och stängningsdagar på förskolan Trollet

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang