Förskolan Trekanten

Välkommen till förskolan Trekanten

TRYGGHET - GLÄDJE - KUNSKAP -

"tillsammans skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet"

På Trekantens förskola går barn mellan ett till fem år. Förskolan finns i två olika hus, med tillsammans sju avdelningar. Vi arbetar i yngre- respektive äldrebarnsgrupper.

  • Hela förskolan arbetar läsårsvis med ett gemensamt tema, där pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete.
  • Vi arbetar med värdegrunden via "kompissolen" och utgår ifrån vardagliga situationer.
  • Det pedagogiska arbetet pågår i alla situationer under hela dagen.
  • Leken är en viktig del av verksamheten och barnens intressen står i fokus.
  • Vi har aktivit arbetat med våra lärmiljöer och utvecklar dem kontinuerligt.

Förskolan Trekanten arbetar nära Trekantenskolan i 1-16-årsperspektivet med fokus på att alla barn ska nå alla mål i årskurs 9.

Om förskolan Trekanten

Fakta om förskolan Trekanten

Pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan Trekanten

Så här arbetar vi på förskolan Trekanten

Hälsa och trygghet på förskolan Trekanten

Information och regler kring hälsa och trygghet på förskolan Trekanten

Barn och vårdnadshavare på förskolan Trekanten

Information till dig som vårdnadshavare i kontakten med förskolan Trekanten

Sjukanmälan och ledighet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

$widget.img.alt

Organisation på förskolan Trekanten

Så här har vi organiserat oss på förskolan Trekanten

$widget.img.alt

Miljö på förskolan Trekanten

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trekanten

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang