Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Visselblåsarlagen och GDPR

Generellt kan sägas att visselblåsarlagen innehåller särskilda regler om behandling av personuppgifter i lagens sjunde kapitel. Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen.

Fler sidor inom kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Publicerad: 2 juni 2022