Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Så gör du för att visselblåsa

I Kalmar kommunkoncern kan man som anställd rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal som tillhandahålls i samarbete med Lantero.

Fler sidor inom kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 2 juni 2022