Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst område.

Fler sidor inom kalmar kommuns visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisatio

Så gör du för att visselblåsa

Du kan rapportera via ett utomstående IT-system eller telefon.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

Som anställd i Kalmar kommun omfattas du av meddelarfrihet.

Visselblåsarlagen och GDPR

Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsfö

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Publicerad: 3 juni 2022