Kommunfullmäktige 25 september 2023

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella och utvalda politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Vill du läsa alla beslut som togs under senaste kommunfullmäktigemöte så hittar du dem i föredragningslistan, som är mötets dagordning.

Länsgemensam målbild och strategi för Nära vård för Region Kalmar län och länets 12 kommuner

Paragraf 157/23, ärendenummer KS 2023/0539

I november 2020 godkände riksdagen en ny definition, en så kallad förklaring, av det nationella primärvårdsuppdraget som fokuserar på nära vård med invånaren i fokus.

I Kalmar län samverkar socialtjänst och angränsande område, hälso- och sjukvård, skola och gymnasieförbund i vad som kallas för ”Länsgemensam ledning i samverkan".

Under hösten 2021 skapades en gemensam målbild och strategi för nära vård utifrån synpunkter från invånare och medarbetare från regionen och länets kommuner. Kommunfullmäktige har beslut att godkänna kommunförbundets förslag till strategi och målbild och kommer vara med i det gemensamma arbetet med primärvårdsuppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Strategin ”Länsgemensam målbild och strategi för Nära vård för Region Kalmar län och länets 12 kommuner” godkänns.
  • Kalmar kommun ska vara med och arbeta enligt förslaget ”Gemensam arbetsprocess för omställning till nära vård”. I arbetet ingår att kartlägga, analysera och utvärdera nuvarande ansvarsfördelning och det avtal som finns inför kommande avtal och överenskommelser.
  • Region Kalmar län och länets kommuner ska ha en gemensam systemledning, med utgångspunkt från Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skola, för att stödja samverkan och följa upp omställningen.
  • Länsgemensam ledning får i uppdrag att arbeta fram en gemensam plan för primärvården i länet med ”Gemensam arbetsprocess för omställning nära vård” som grund.

Beslutet gäller under förutsättning av att Region Kalmar län och övriga kommuner i länet fattar samma beslut.

Fler sidor inom beslut i korthet 2023

Kommunfullmäktige 27 november 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 17 oktober 2023