Beslut i korthet 2024

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Det som publiceras på Beslut i korthet är ett urval av alla beslut.

Kommunfullmäktige 29 januari 2024

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.