Beslut i korthet 2023

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Det som publiceras på Beslut i korthet är ett urval av alla beslut.

Kommunfullmäktige 25 september 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 27 november 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Här kan du läsa om de politiska besluten i Kalmar kommun efter varje kommunfullmäktige.