Vattenråd - gemensamma krafter för ett bättre vatten

Här hittar du inspiration och information kring gemensamt arbete för en god vattenkvalitet.

Hur fungerar vattenråden?

Beskrivning av vad ett vattenråd är och hur vattenråden arbetar lokalt och regionalt.

Kalmar läns vattenråd

För dig som vill ta kontakt med någon eller några i de olika vattenråden som finns i Kalmar län.