Tillgänglighet i kväll-, helg och nattomsorgen

En hög tillgänglighet i kväll-, helg-, och nattomsorg är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för personal, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom välkommen till kväll-, helg- och nattomsorgen

Tider och rutiner på kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa om våra tider och rutiner inom kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Avdelningar kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa mer om avdelningarna som erbjuder kväll-, helg- och nattomsorg.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

I värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserad

Styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för kvälls-, natt- och helgomsorg

Om kväll-, helg- och nattomsorgen

I vår kvälls-, helg- och nattomsorg vill vi helt enkelt att ditt barn ska ha det bra. Tänk att bara få vara efter e

Publicerad: 25 oktober 2021