Om kväll-, helg- och nattomsorgen

I vår kvälls-, helg- och nattomsorg vill vi helt enkelt att ditt barn ska ha det bra. Tänk att bara få vara efter en arbetsdag - det är kvalitet!

Vi erbjuder en kväll-, helg- och nattomsorg som ska vara rolig och lärorik. Ditt barns tid hos oss är viktig och vi önskar att du och ditt barn är trygga i vår verksamhet. I arbetet har vi fokus på att det är språket och det sociala samspelet med andra som bildar en grund för det livslånga lärandet.

Vi visar våra barn vilka värderingar som är viktiga i vårt samhälle. Hos oss är leken alltid central och med den metoden tror vi att lust och nyfikenhet väcks. Barnens kunskaper växer och utvecklas. I vårt värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn som vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserade.

Fler sidor inom välkommen till kväll-, helg- och nattomsorgen

Tider och rutiner på kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa om våra tider och rutiner inom kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Avdelningar kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa mer om avdelningarna som erbjuder kväll-, helg- och nattomsorg.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

I värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserad

Styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för kvälls-, natt- och helgomsorg

Tillgänglighet i kväll-, helg och nattomsorgen

En hög tillgänglighet i kväll-, helg-, och nattomsorg är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika

Senast uppdaterad: 10 januari 2024
Publicerad: 25 oktober 2021