Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

I värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserade.

Visioner och mål

I värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserade. Med utgångspunkt från läroplanens mål innehåller vårt arbete det som vi tror behövs för ett professionellt arbete med barnen.

Målen integreras i vår miljö, i vardagsrutiner och aktiviteter. Vi sätter varje år upp nya mål för vår verksamhet i det verksamhetsuppdrag som enheten får. Här lägger vi stort fokus på trygghet och närhet till barnen.

Barnets lärande

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det gäller också oss på kväll-, helg- och nattomsorgen. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. I nära samarbete med hemmen ska barnen utvecklas till ansvarskännande människor.

Vår uppgift är att i samarbete med vårdnadshavare verkar för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Omsorg lek och lärande - barn leker och barn lär, men lär de i leken?

För barnet är leken livsviktig. Leken har alltid funnit där som ett sätt att fånga, förstå, vidareutveckla eller uppfylla önskedrömmar. Det finns ett samband mellan lek och lärande.

Vi pedagoger har en stor betydelse i leken och lärandet för barnet. I vår kväll-, helg- och nattomsorg tar vi tillvara leken (leksituationerna) och använder oss av leken i lärande syfte.

Fler sidor inom välkommen till kväll-, helg- och nattomsorgen

Tider och rutiner på kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa om våra tider och rutiner inom kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Avdelningar kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa mer om avdelningarna som erbjuder kväll-, helg- och nattomsorg.

Styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för kvälls-, natt- och helgomsorg

Tillgänglighet i kväll-, helg och nattomsorgen

En hög tillgänglighet i kväll-, helg-, och nattomsorg är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika

Om kväll-, helg- och nattomsorgen

I vår kvälls-, helg- och nattomsorg vill vi helt enkelt att ditt barn ska ha det bra. Tänk att bara få vara efter e

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Publicerad: 25 oktober 2021