Välkommen till kväll-, helg- och nattomsorgen

Vi erbjuder en kväll-, helg- och nattomsorg som ska vara rolig och lärorik. Ditt barns tid hos oss är viktig och vi önskar att du och ditt barn är trygga i vår verksamhet.

Tider och rutiner på kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa om våra tider och rutiner inom kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Avdelningar kväll-, helg- och nattomsorg

Här kan du läsa mer om avdelningarna som erbjuder kväll-, helg- och nattomsorg.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

I värdegrundsarbete utgår vi från att alla barn och vuxna är unika, kompetenta, nyfikna, motiverade och intresserad

Styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för kvälls-, natt- och helgomsorg

Tillgänglighet i kväll-, helg och nattomsorgen

En hög tillgänglighet i kväll-, helg-, och nattomsorg är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika

Om kväll-, helg- och nattomsorgen

I vår kvälls-, helg- och nattomsorg vill vi helt enkelt att ditt barn ska ha det bra. Tänk att bara få vara efter e