Avdelningar kväll-, helg- och nattomsorg

Kalmar kommun erbjuder kvälls-, helg- och nattomsorgomsorg på fyra ställen, Aftonstjärnan, Lyktan, Lysmasken och Nattljus.

Aftonstjärnan på Lindö

Här kan du läsa mer om avdelningen Aftonstjärnan.

Lyktan i Smedby

Här kan du läsa mer om avdelningen Lyktan.

Lysmasken i Norrliden

Här kan du läsa mer om avdelningen Lysmasken.

Nattljus vid Falkenbergsskolan

Här kan du läsa mer om avdelningen Nattljus.