Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Vallmon

På förskolan Vallmon står barnen alltid i fokus. Trygghet för barn och vårdnadshavare är för oss viktigt.

Vårt fokus i den pedagogiska utbildningen och undervisningen är

  • Svenska.
  • Matematik.
  • Hållbar utveckling.
  • Jämställdhet.
  • Digitala lärmiljöer.

Fler sidor inom välkommen till förskolan vallmon

Om förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 5 november 2020