Miljö på förskolan Vallmon

Förskolan Vallmon har en kreativ och utmanande lärmiljö inomhus och utomhus. Lärmiljön på förskolan utgår från barnens behov av lek och lärande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan vallmon

Om förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Vallmon

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023
Publicerad: 5 november 2020