Om förskolan Vallmon

Vi arbetar för att ta vara på barnens kompetens, varandras olikheter och möjligheter för att tillsammans vara nyfikna på framtiden.

På Förskolan Vallmon arbetar vi aktivt i vår utbildning och undervisning med trygghet, lärande och lek

  • Det pedagogiska arbetet pågår i alla situationer under hela dagen.
  • Leken är en viktig del av verksamheten och barnens intressen står i fokus.
  • Våra lärmiljöer utvecklas och formas kontinuerligt, vi skapar olika mötesplatser för barnen.
  • Vi använder förskolans närmiljöer och utflykter är ett stort inslag i verksamheten.

Vi arbetar för att ha en så åldershomogen förskola som är möjligt och organiserar oss utifrån det med viss flexibilitet inför varje nytt läsår. Till grund för hur organisationen planeras ligger att varje barn får det de har rätt till utifrån sina individuella behov.

Pedagogerna organiseras utifrån de individuella barnens och barngruppens olika behov. Vi arbetar för att erbjuda en kontinuitet för det enskilda barnet vilket skapar trygghet för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Förskolan Vallmons utbildning och undervisning utgår ifrån ett utforskande och lärande tillsammans med barnen i projektform. Det gemensamma projektet för läsåret 2023/2024 är "Jag - Du - Vi- Tilsammans".

Fler sidor inom välkommen till förskolan vallmon

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Vallmon

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Publicerad: 5 november 2020