Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Förskolans styrdokument står i fokus. Vi låter barnen öva och pröva sina tankar och idéer med utgångspunkt från sin nyfikenhet och sina intressen.

Fler sidor inom välkommen till förskolan vallmon

Om förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Vallmon

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Vallmon

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Publicerad: 5 november 2020