Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljans tema är kopplat till hållbar framtid. I år arbetar vi med boken Lilla Kotten får besök av Lena Andersson. Avdelningarnas arbete ser olika ut och följer barnens intressen och tidigare erfarenheter.

Vi arbetar också för att ge varje barn rika möjligheter att upptäcka och utforska omvärlden och vår närmiljö tillsammans med kamrater och pedagoger. Förskoletiden ska vara meningsfull och verka för en hållbar framtid.

Barnen ska ges möjlighet till inflytande över sin dag på förskolan. Barnens tankar och erfarenheter utgör en viktig del i utbildningen, som tillsammans med pedagogers utmaningar formar undervisningen.

Fler sidor inom välkommen till förskolan svärdsliljan

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans enhet.

Planer och styrande dokument- förskolan Svärdsliljan

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Svärdsliljan

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 16 november 2023
Publicerad: 2 november 2020