Om förskolan Svärdsliljan

Förskolan Svärdsliljan består av Svärdsliljans förskola (sju avdelningar 1-4 år), Stensbergs förskola (fyra avdelningar i åldrarna 1-5 år) och pedagogisk omsorg.

Svärdsliljans förskolor är centralt belägna i Kalmar. I förskolornas närhet finns såväl natursköna miljöer, grönområden och parker som intressanta byggnader, kulturinstitutioner och andra företeelser som bjuder in till ett variationsrikt utforskande.

Våra förskolor ska vara välkomnade. Bemötandet är viktigt, liksom att lära och utvecklas i ett meningsfullt sammanhang.

Fler sidor inom välkommen till förskolan svärdsliljan

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument- förskolan Svärdsliljan

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Svärdsliljan

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Svärdsliljan

Här kan du läsa om förskolan Svärdsliljans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Publicerad: 2 november 2020