Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Trygghet, Glädje, Nyfikenhet

På förskolan Läckeby ska varje barn uppleva trygghet, glädje och nyfikenhet varje dag. Genom att vara aktivt närvarande pedagoger tillsammans med barnen skapar vi möjligheten att utvecklas till sitt bästa jag.
Läckeby förskola är en förskola med stor gemenskap och tillsammans skapar vi en förskola för alla barn.

Svenska
Vi använder ett språkutvecklande arbetssätt under hela dagen och genom lek, berättande, bildskapande och ny teknik bygger vi vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnen har.

Matematik
Vi utvecklar barnens förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Matematiken synliggörs tillsammans med barnen för att utveckla deras matematiska kompetenser.

Hållbar utveckling
Vi arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vi lägger grunden för barnens förhållningssätt kring relationen mellan människa, natur och miljö. Verksamheten präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro.

Jämställdhet
Vi arbetar för att ge alla barn möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Målet med jämställdhetsarbetet är att det genomsyras i alla delar inom förskolans verksamhet.

Digitala lärmiljöer
Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Vi utvecklar digitala lärmiljöer för att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle.

Fler sidor inom välkommen till förskolan läckeby

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan Läckeby

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 4 december 2020