Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Om förskolan Läckeby

Förskolan Läckeby består av två enheter Ekbacken och Sporren.

Ekbacken består av sex avdelningar Gullvivan, Tusenskönan, Vitsippan, Blåsippan, Violen och Smörblomman.
Avdelning Sporren ligger i Sporsjös gamla skola.

Organisation
Så här organiserar vi oss på Ekbacken och Sporren:
Gullvivan och Tusenskönan här går våra yngsta barn i åldrarna 1-3år
Blåsippan och Vitsippan här går vår mellanstora barn i åldrarna 2-4år
Smörblomman och Violen här går våra äldsta barn i åldrarna 4-5år.
Sporren består av en avdelning för barn 1-5år.

Verksamhetsidé
Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer skapar vi en verksamhet där barnet står i fokus. Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer vi barnens lärande och utmanar dem vidare i sina lärprocesser.

På förskolan använder vi oss av ett tematiskt arbetssätt för att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Temat är gemensamt för hela förskolan men varje avdelning väljer den inriktning som passar deras barngrupp bäst.

Leken är central i vår vardag då vi anser att den är mittpunkten i allt lärande. Genom lek erövrar barn kunskap och lärdom på ett roligt och kreativt sätt. Vi erbjuder en trygg och tillåtande miljö där barnen får möjlighet att utvecklas. Vi tar tillvara på den unika miljö som samhället erbjuder genom att röra oss utanför förskolans gränser.

Fler sidor inom välkommen till förskolan läckeby

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Här kan du läsa om förskolan Läckebys verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Publicerad: 4 december 2020