Om förskolan Läckeby

På förskolan Ekbacken hittar du avdelningarna Gullvivan, Tusenskönan, Vitsippan, Blåsippan, Violen och Smörblomman.

Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer vill vi skapa en verksamhet där det kompetenta barnet står i fokus. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi följa barnens tankar, synliggöra och utmana deras lärprocesser.

På förskolan använder vi oss av ett temainriktat arbetssätt för att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi arbetar dessutom med övergripande teman läsårsvis. Vi har en avdelning, Sporren, som drivs med en särskild profil som innebär ett starkt föräldrainflytande och föräldramedverkan.

Leken är en central del i vår vardag då vi anser att den är mittpunkten i allt lärande. Genom leken erövrar barn kunskap och lärdom på ett roligt sätt. Därför erbjuder vi en trygg och tillåtande miljö där barnen får möjlighet att utvecklas. Vi tar gärna tillvara på den unika miljö som samhället erbjuder genom att röra oss utanför förskolans gränser.

Fler sidor inom välkommen till förskolan läckeby

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Här kan du läsa om förskolan Läckebys verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Publicerad: 4 december 2020