Miljö

Det är viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Fler sidor inom välkommen till förskolan läckeby

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan Läckeby

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Här kan du läsa om förskolan Läckebys verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 4 december 2020