Barn och Vårdnadshavare - förskolan Läckeby

Samverkan förskola och hem

Förskolan Läckeby lägger stor vikt vid att skapa ett öppet och förtroligt samarbete med alla vårdnadshavare. Den dagliga kontakten är en mycket viktig del. Vi erbjuder även möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal en gång per läsår. Via appen Unikum familj kan ni ta del av information och dokumentation och bli delaktiga i vårt dagliga arbete.

Kontakten mellan oss och er som vårdnadshavare är viktig för att barnets vistelse ska bli så bra som möjligt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Läckeby

Förskolan Läckebys plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Läckeby

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass.

Läsårstider förskolan Läckeby

Här hittar du läsårstiderna för förskolan Läckeby

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar