Barn och Vårdnadshavare - förskolan Läckeby

Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer vill vi skapa en verksamhet där det kompetenta barnet står i fokus.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utmana barnens lärprocesser.

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Läckeby

Förskolan Läckebys plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Läckeby

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass.

Läsårstider förskolan Läckeby

Här hittar du läsårstiderna för förskolan Läckeby

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet.

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar