Välkommen till förskolan Läckeby

Förskolan Läckebys värdeord är Trygghet, Glädje och Nyfikenhet.

På förskolan Läckeby ska varje barn uppleva trygghet, glädje och nyfikenhet varje dag. Genom att vara aktivt närvarande pedagoger tillsammans med barnen skapar vi möjligheten att utvecklas till sitt bästa jag.
Läckeby förskola är en förskola med stor gemenskap och tillsammans skapar vi en förskola för alla barn.

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan Läckeby

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Läckeby

Här kan du läsa om förskolan Läckebys verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Läckeby

Här finns länkar till förskolan Läckebys styrdokument

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Miljö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Matsedel för förskolan Läckeby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor