Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Alternativ till våld

Har du blivit utsatt för våld i nära relation eller har du vålds- och aggressionsproblem? Är du barn eller ungdom som upplever våld eller har upplevt våld i hemmet, eller kanske själv blivit direkt utsatt för våld? Hos oss kan du få hjälp!

Senast uppdaterad: 10 januari 2024
Publicerad: 10 maj 2022