Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Alternativ till våld

Har du blivit utsatt för våld i nära relation eller har du vålds- och aggressionsproblem? Är du barn eller ungdom som upplever våld eller har upplevt våld i hemmet, eller kanske själv blivit direkt utsatt för våld? Hos oss kan du få hjälp!

Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Publicerad: 10 maj 2022