Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Alternativ till våld

Har du blivit utsatt för våld i nära relation eller har du vålds- och aggressionsproblem? Är du barn eller ungdom som upplever våld eller har upplevt våld i hemmet, eller kanske själv blivit direkt utsatt för våld? Hos oss kan du få hjälp!

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Publicerad: 10 maj 2022