Rehabilitering inom omsorgen

För att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt kan du som har behov få hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga.

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga vården.

Vi erbjuder, under en begränsad tid, träning och rehabilitering i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till vårdcentralen.

Helhetssyn genom teamarbete

Hos oss arbetar all personal i omsorgen i hemteam eller boendeteam. I dessa team ingår bland annat sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschefer och biståndshandläggare. Det betyder att vi får en bra helhetsförståelse för vilken vård och omsorg just du behöver.

Rehabiliterande förhållningssätt

Vår personal arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär:

  • att uppmuntra individen till att göra det man klarar själv
  • stödja individen i det den inte klarar själv, och utföra de sysslorna tillsammans med individen utifrån dennes förutsättningar
  • motivera och uppmuntra till att göra egna val och stödja till att behålla intressen, vanor och ansvar för sin vardag.

Detta innebär i praktiken att vi alltid utgår från individens behov och förutsättningar, till exempel:

  • uppmuntra till att fortsätta gå och röra sig utifrån egen förmåga
  • vara delaktig i de praktiska göromålen utifrån egen förmåga
  • ge möjlighet till val och uppmuntra till att fortsätta med tidigare intressen och vanor.

Såhär jobbar vi med rehabilitering

Fysioterapeuten (tidigare sjukgymnast) arbetar med bedömning och träning av fysiska funktioner samt handledning, utformning, instruktion och uppföljning av träningsprogram till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet samt bostadsanpassning, handledning och instruktion till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Både fysioterapeut och arbetsterapeut provar ut och förskriver hjälpmedel vid behov. Vid första bedömningsbesöket tas en avgift på 200 kronor ut.

Kontakt med kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster tas alla vardagar via kommunens kontaktcenter.

Fler sidor inom hälso- och sjukvård

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till hälsocentral kan du ha rätt till hemsjukv

Medicinskt ansvariga

MAS och MAR är ansvariga för kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 31 mars 2017