Patientnämnden i Kalmar län

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter.

Den gör inga medicinska bedömningar och vidtar heller inga disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vård. Det är du själv som bestämmer hur långt du vill gå med ditt ärende.

Kontakt

Fler sidor inom hälso- och sjukvård

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till hälsocentral kan du ha rätt till hemsjukv

Medicinskt ansvariga

MAS och MAR är ansvariga för kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård

Rehabilitering

Du som har behov kan få hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Publicerad: 15 augusti 2018