Borgerlig vigsel

fasadbild på huset där man viger sig

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag då ni ingår ett juridiskt giltigt äktenskap. Ceremonin äger rum i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vad kostar vigseln och vad ingår?

Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

  • Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Efter 4–6 veckor får ni "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning" skickat till er med post. Intygen har en giltighetstid på 4 månader.
  • Bokning av borgerlig vigsel görs via e-tjänsten nedan
  • För att se vilka datum och vigselförrättare som finns tillgängliga, öppna dokumentet vigselschema nedan. Bokning kan ske senast 14 dagar före önskat vigseldatum.
  • Vid vigseln ska två myndiga vittnen vara med. Saknar ni egna vittnen kan vi ställa upp med vittnen måndag–fredag mellan 11.00-15.30 om vigseln är i vårt vigselrum Rådmannen.
  • Intyg vigsel, hindersprövning samt uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

Fler sidor inom gifta sig

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschemat

Publicerad: 2 mars 2023