Borgerlig vigsel

På grund av corona-pandemin inför vi restriktioner i samband med borgerlig vigsel för att minska smittspridningen.

  • Vid vigslar i vigselrummet Rådmannen begränsas antalet personer till brudpar med respektive vittnen.
  • Vi kan i dagsläget inte ställa upp med vittnen på grund av risk för smittspridning.
  • Vi ber er avboka vigseln om ni har förkylningssymtom och/eller feber.

Ni som vill gifta er utan religiösa inslag kan göra det hos kommunen. Borgerlig vigsel är rättsligt bindande och innefattar en kort ceremoni i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vad kostar vigseln och vad ingår?

Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Det mesta omkring vigseln såsom blommor, gäster och klädsel ordnas och bestäms helt av er. Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

  • Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Efter 4–6 veckor får ni "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning" skickat till er med post. Intygen har en giltighetstid på 4 månader.
  • För att se vilka datum och vigselförrättare som finns tillgängliga, öppna dokumentet vigselschema nedan.
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och
    adress på ett separat papper. Saknar ni egna vittnen kan vi ställa upp med vittnen måndag–fredag mellan 09.00-15.30 om vigseln är i vårt vigselrum Rådmannen.
  • Dessa intyg tillsammans med uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

Boka vigsel

Kontakta kommunens kontaktcenter 0480-45 00 00 för att boka vigsel.

Fler sidor inom gifta sig

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschema för 1 februari 2021 till och med 31 september 2021

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Publicerad: 31 mars 2017