Borgerlig vigsel

Ett bröllopspar som går i en trappa

Ni som vill gifta er utan religiösa inslag kan göra det hos kommunen. Borgerlig vigsel är rättsligt bindande och innefattar en kort ceremoni i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vad kostar vigseln och vad ingår?

Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

  • Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Efter 4–6 veckor får ni "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning" skickat till er med post. Intygen har en giltighetstid på 4 månader.
  • För att se vilka datum och vigselförrättare som finns tillgängliga, öppna dokumentet vigselschema nedan.
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och
    adress på ett separat papper. Saknar ni egna vittnen kan vi ställa upp med vittnen måndag–fredag mellan 11.00-15.30 om vigseln är i vårt vigselrum Rådmannen.
  • Intyg vigsel, hindersprövning samt uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

Fler sidor inom gifta sig

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschema för 1 februari 2021 till och med 31 september 2021

Senast uppdaterad: 23 september 2022
Publicerad: 31 mars 2017