Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast.

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka, och 135 personer skadar sig så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus. Äldre människor är på grund av de funktionsnedsättningar som åldrande och sjukdom orsakar samt undernäring och olika typer av medicinering både mer utsatta för och mer sårbara vid fallolyckor.

Kvinnor drabbas oftare

Av de som drabbas av en fallolycka i åldersgruppen 65 år och äldre är nästan två tredjedelar kvinnor. De vanligaste fallolyckorna är sådana där personer halkar, snavar eller snubblar på samma plan, de näst vanligaste fallolyckorna är från trappa eller trappsteg. Äldre personer skadar sig oftast i bostaden, på särskilt boende eller på sjukhus.

Minska risken för fall

Det går att förhindra fallolyckor inte minst genom att öka kunskapen om fallrisker, kost, motion/balansträning och medicinering.

Ett sätt att skapa öka kunskapen om fallprevention är genom den årliga nationella kampanjen Balansera mera där Kalmar kommun i samverkan med kommunala pensionärsrådet de senaste tre åren genomfört en lokal kampanjvecka.

Bra vanor för att undvika att falla

 • Motionera och träna styrka och balans regelbundet
 • Tänk på vad du äter
 • Tänk på att dricka vatten
 • Kontrollera dina mediciner
 • Ta hand om dina fötter
 • Kontakta din hälsocentral om du är orolig
 • Kontrollera din syn och hörsel regelbundet

Gör din hemmiljö säkrare

 • Kontrollera dina mattor
 • Kontrollera dina sladdar
 • Se till att du har bra belysning
 • Bär en mobiltelefon med dig
 • Ta bort höga trösklar
 • Säkra badrummet
 • Ha saker nära till hands
 • Ordna en sittplats

Fler sidor inom folkhälsoarbete

Äldres hälsa

Det är aldrig försent att främja äldres hälsa, ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Publicerad: 3 november 2017