Villkor för användning av bilder ur Kalmar kommuns bildarkiv

Kalmar kommun har upphovsrätten

  • Bilderna i arkivet är avsedda för eget privat bruk. Du får alltså inte använda, publicera eller dela dem i kommersiella sammanhang.

Fler gamla Kalmarbilder hittar du i Kalmar läns museums fotodatabas, på Digitalt Museum.

Senast uppdaterad: 15 september 2022
Publicerad: 29 maj 2018