Kommunarkiv

Kalmar kommunarkiv slutförvarar information från kommunens myndigheter och verksamheter. Det material som finns i kommunarkivet är sådant som ska bevaras för all framtid.

Bra att veta om arkiv

Kommunen består av flera myndigheter och verksamheter som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Huvudansvaret för detta ligger hos arkivbildaren alltså den myndighet eller verksamhet som har informationen. Kommunarkivet tar emot leveranser från myndigheterna och verksamheterna efter ett antal år, övertar därmed ansvaret och bevarar informationen för all framtid.

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1863 när de första kommunerna bildades. På den tiden var de flera tusen i landet och många var mycket små. Genom åren har det skett sammanslagningar av mindre kommuner och 1971 bildades det som idag är Kalmar kommun.

Ett axplock av vad du kan få svar på genom information i kommunarkivet:

  • Vilka vaccinationer som du har fått under skoltiden, så länge du gick i en kommunal skola.
  • Vilka betyg du fick från den kommunala grund- och gymnasieskolan. Från och med läsåret 2011/2012 finns även betyg från friskolor bevarade.
  • Vilka förändringar som har skett på din fastighet.
  • Om du röstade i ett särskilt val, dock inte vad du röstade.
  • Vad som har beslutats i kommunens nämnder och styrelser.
  • Vad som står i din akt om du har varit fosterhemsplacerad eller haft god man.
  • Vilka verksamheter som har funnits i kommunen genom historien.

Tänk på att det i kommunarkivet bara finns sådant som är avslutat. Informationen finns kvar hos respektive myndighet och verksamhet ett antal år innan leverans till kommunarkivet sker. Respektive nämnds dokumenthanteringsplan beskriver hur informationen hanteras och när den levereras till kommunarkivet.

Hur gör jag för att ta del av information i kommunarkivet?

Hör av dig till oss via telefon, mail eller genom att besöka oss så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt att ta del av information på plats. Vill ha kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa.

I de fall du efterfrågar information om omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Beställning av betygskopior

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunark

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder