Kommunarkiv

Besökare är välkomna måndag-fredagar kl. 09.00-15.30
Kommunarkivet kan vara obemannat på grund av tjänstgöring på annan plats.
Ring därför gärna före besöket och boka en tid.

I kommunarkivets lokaler förvaras de handlingar om kommunens verksamhet som ska bevaras för all framtid.

Det är till kommunarkivet som alla kommunala förvaltningarnas handlingar hamnar så småningom. De handlingar som kommer hit ska bevaras för all framtid. Det finns lagar och regler som styr kommunernas dokumenthantering.

Tryckfrihetsförordningen klargör allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Begränsningar i denna rätt återfinns i offentlighets- och sekretesslagen.

Till största delen är arkivets handlingar offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Kommunarkivet är del av det nationella kulturarvet. Arkivet är som en bok som aldrig tar slut och dessutom gratis!

Kontakt

Beställning av betygskopior

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunark...

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder