Gamla Kalmarbilder

Om bildarkivet

I Kalmar verkade från 1880-talet fotografen Emil Blomberg, levnadsår 1862 – 1942. Hans son Walter tog tidigt över faderns arbete och verkade fram till 1960-talet.

Efter Walter Blombergs död övertog Kalmar kommun flera tusen negativ, mestadels glasplåtar, som tillhört Emil och Walter Blomberg. Dessa negativ har sedan dess varit i Kalmar kommuns ägo och bilder ur arkivet har använts i bl.a. böcker och tidningar.

Den största delen är Kalmarmotiv; byggnader, platser, interiörer och händelser. Det finns även bilder från bl.a. Öland.

En stor del av vårt bildarkiv utgörs av fotograferna Blombergs bilder, men bilder av andra fotografer och bilder ur kommunens arkiv finns också i arkivet.

De bilder som finns tillgängliga på Internet är försedda med den information som följt med negativet, vanligen årtal och beskrivning. Ibland finns mer information.

Villkor för användning av bilder ur Kalmar kommuns bildarkiv

Villkor för användning av bilder ut Kalmar kommuns bildarkiv