Stadsträd

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad. Träden också många andra uppgifter. Därför är det viktigt att värna och vårda dem för kommande generationer.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skogsvård

Så här tar vi hand om våra egna skogar.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Publicerad: 1 september 2022