Gräsmatteängar ger ökad biologisk mångfald

Illustration på en gräsmatteäng med humlor och bin.

Insekter som bin, humlor och fjärilar, behöver blommande växter från tidig vår till sen sommar för att hitta nektar. I utbyte så pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö.

För att vi människor ska få frukt och grönsaker så behöver vi pollinerande insekter, och ju större mångfald av dessa som det finns, desto bättre blir pollineringen.

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt som de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna minskat. Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra art- och örtrika gräsmattor få blomma ut med arter som pollinerade insekter gillar.

Vi har därför förändrat hur vi sköter några gräsytor, för att istället låta dem bli gräsmatteängar. En del slår vi bara sent på sommaren, andra slår vi några gånger under säsong och andra klipps med mycket glesa intervall. När vi väljer ut ytorna tar vi hänsyn till trafiksäkerheten och hur de används.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skogsvård

Så här tar vi hand om våra egna skogar.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Stadsträd

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Publicerad: 23 augusti 2022