Skötsel av parker och grönområden

Vi ansvarar för skötsel och underhåll av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skogsvård

Så här tar vi hand om våra egna skogar.

Stadsträd

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Publicerad: 1 september 2022