Invasiva arter

En invasiv främmande art, är en art som vi människor flyttat från sin ursprungliga miljö till en miljö där den sprider sig snabbt, tränger undan andra arter och hotar den biologiska mångfalden.

Jätteloka

Jätteloka är en storvuxen växt, som kan bli tre meter hög ha en halvmeter bred blomställning. Växtens saft kan orsaka hudskador i kombination med solljus, och det är viktigt att ha skyddskläder när man bekämpar arten. Vid hudkontakt med växtsaft ska man skölja sig noggrant och undvika solljus efterföljande dagar. Foto: Jean-Pol Grandmont (cc by sa)

Jättebalsamin

Det är viktigt att se till att jättebalsaminen inte sprider sina frön, och det bästa sättet är att slå av växten innan frösättning. Foto Maja Dumat (cc by)

Arter som inte är förbjudna men som kräver försiktighet

Andra arter som kan ställa till problem, även om de inte är förbjudna att odla, är parkslide, jätteslide, vresros, blomsterlupin och kanadensiskt gullris. Även dessa bör vi bekämpa och framför allt är det viktigt att inte sprida dem i naturen. (Sannolikt kommer flera av dessa arter att klassas som förbjudna inom kort och en uppdaterad nationell lista förväntas komma under 2023.)

Parkslide

Parkslide är en riktig överlevare och den sprider sig lätt. Även mycket små delar av rot eller stam kan ge upphov till en ny växt. Läs på hur den bäst bekämpas innan du börjar din bekämpning. I vissa fall kan bästa lösningen vara att låta den stå kvar men bevaka om den brer ut sig.

Vresros

Vresrosen sprids med rotutlöpare och frön (nypon). Man bör gräva upp rosen för få bort den och inte låta den utveckla nypon eftersom fåglar gärna äter dem och sedan sprider dem långt.

Blomsterlupin

Blomsterlupin kan bekämpas genom att slå av växten 3-4 gånger per år före frösättning samt att gräva eller rycka upp plantor alternativt marktäckning.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris sprider sig lätt med frön och rötter, och man bör ett par gånger per år före frösättning slå av eller dra upp växten samt se till att alla rötter samlas in och för att slängas.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Skogsvård

Så här tar vi hand om våra egna skogar.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Stadsträd

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Publicerad: 23 augusti 2022