Läsårstider förskola/stängningsdagar

En dag per termin är förskolan stängd. Då har all personal i kommunen kompetensutveckling.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman. Vi öppnar tidigast 06.00 och stänger senast 19.00. Under sommaren, vid jul och klämdagar sker sammanslagning mellan avdelningarna. Vi samarbetar även med fritidshemmet vid sommar och jul.

Vårtermin 2021 7 januari – 11 juni

 

Hösttermin 2021 18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar

20 september studiedag
18 oktober
1 november studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2022 11 januari - 17 juni

Lovdagar/studiedagar

11 januari
18 mars
21 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trekanten

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Trekanten

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Publicerad: 5 november 2020