Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Introduktion och övergång på förskolan Trekanten Trekanten

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Därför är vi måna om att under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.