Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Introduktion och övergång på förskolan Trekanten Trekanten

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Därför är vi måna om att under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.