Om förskolan Trekanten

Det pedagogiska arbetet pågår i alla situationer under hela dagen.
Leken är en viktig del av verksamheten och barnens intressen står i fokus.

Om förskolan Trekanten

Här kan du läsa mer om förskolan Trekanten

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Trekanten

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Trekanten

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Trekanten

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan