Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om förskolan Oxhagen-Malmen

Välkommen till förskolan Oxhagen-Malmen!
Vi vill att våra förskolor ska vara välkomnande, en plats där alla barns intresse, tankar och erfarenhet tas tillvara.

Oxhagen-Malmens förskolor är centralt belägna i Kalmar. I förskolornas närhet finns såväl natursköna miljöer, grönområden och parker som intressanta byggnader, kulturinstitutioner och andra företeelser som bjuder in till ett variationsrikt utforskande.

Oxhagen-Malmen består av förskolan Kungsfågeln på Malmen samt förskolan Topasen i Oxhagen. Förskolan Kungsfågeln har tre förskolor på Malmen, Sunnan/Nordan med två avdelningar, Borgen har en avdelning och Svalan med två avdelningar. Förskolan Topasen består av sju avdelningar i bostadsområdet Oxhagen, varav femåringarna är på avdelningen Skälbyallén på Skälby.

Våra förskolor ska vara välkomnade. Bemötandet är viktigt, liksom att lära och utvecklas i ett meningsfullt sammanhang. På våra förskolor har vi ett övergripande fokus på delbart lärande. Vi jobbar för att sätta begreppet i rörelse och vill lyfta fram vår förskola som en plats som omfattats av demokratiska värderingar. Förskoletiden ska vara meningsfull och verka för en hållbar framtid.

Fler sidor inom välkommen till förskolan oxhagen-malmen

Matsedel och kostpolicy på förskolan Oxhagen-Malmen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Oxhagen-Malmen

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsgrund och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Oxhagen-Malmens verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 2 november 2020