Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Att arbeta med miljöfrågor är viktigt både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Vi utformar miljöer som främjar möten, är tillgänglig, flexibel, föränderlig, estetisk och som bär spår av barnens intressen och projekt, så väl inne som ute.

Förskolan Topasen ligger i Oxhagen nära Skälby naturområde. Det bjuder in till många spännande möten med naturen. På Topasen har vi en innergård där vi byggt upp en kreativ miljö som stimulerar till skapande och naturupplevelser.

Förskolan Kungsfågeln ligger i centrala Kalmar i stadsdelen Malmen. I förskolornas närhet finns såväl natursköna miljöer, grönområden och parker som intressanta byggnader, kulturinstitutioner och andra företeelser som bjuder in till ett variationsrikt utforskande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan oxhagen-malmen

Matsedel och kostpolicy på förskolan Oxhagen-Malmen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Oxhagen-Malmens enhet

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Oxhagen-Malmen

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsgrund och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Oxhagen-Malmens verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 2 november 2020