Verksamhetsidé och pedagogik förskolan Ögonstenen

Utforskande på Ögonstenens förskola

Barnens utforskande på förskolan Ögonstenen

Vi erbjuder flera olika sätt att förvärva ny kunskap och vi ser såväl barnens som pedagogernas olikheter som en möjlighet för att lära och utvecklas av varandra.

Visionen är att låta barnens nyfikenhet driva verksamheten framåt. Barnens tankar och intressen ligger till grund för de planerade aktiviteter som erbjuds i vardagen på förskolan.

Sedan några år tillbaka har Ögonstenens förskola arbetat utifrån metoden ett språkstimulerande arbetssätt på samtliga avdelningar. Vi arbetar aktivt och medvetet med att ge barnen flera olika möjligheter att utveckla ett rikt språk i ett interaktivt samspel.

Vi lever i en tid där världen snabbt utvecklas och förändras och de förutsättningar och möjligheter vi erbjuder barnen i förskoleåldern lägger grunden för ett livslångt lärande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ögonstenen

Om förskolan Ögonstenen

Här kan du läsa om förskolan Ögonstenens enhet

Planer och styrande dokument förskolan Ögonstenen

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Ögonstenen.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Miljö på förskolan Ögonstenen

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Ögonstenen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Publicerad: 11 december 2020