Om förskolan Ögonstenen

Förskolan Ögonstenen bedriver utbildning i tre hus. Koltrastvägen, Kajaken och Fyren. Vårt sätt att värdesätta olikheter genom den mångkulturella plats och med barnen i fokus utmärker Förskolan Ögonstenen och skapar en hållbar framtid.

Vi är en jämställdshetscertifierad förskola. Det innebär att all personal på förskolan arbetar dagligen och medvetet med att främja barns rätt till en jämställd förskola.

Vårt mål är att läroplan och systematiskt kvalitetsarbete ska ses som ett levande verktyg för att skapa tydliga syften, kunskap om och i den viktiga verksamhet som barn, vårdnadshavare och pedagoger befinner sig i.

Barnen får goda möjligheter att utveckla trygghet och förståelse för såväl natur som för olika samhällsfunktioner.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ögonstenen

Verksamhetsidé och pedagogik förskolan Ögonstenen

Här kan du läsa om förskolan Ögonstenens verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Planer och styrande dokument förskolan Ögonstenen

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Ögonstenen.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Miljö på förskolan Ögonstenen

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Ögonstenen

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Publicerad: 11 december 2020